Reseskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller både i Sverige och utomlands under resans första 45 dagar. Om du ska vara borta längre behöver du förlänga ditt skydd. Om du vill ha en mer omfattande försäkring kan du utöka ditt reseskydd. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir sjuk eller är med om en olycka under resan. Du kan få ersättning om din resväska blir stulen, om du blir bestulen på pengar eller om du tvingas avbryta din resa på grund av sjukdom. Ta kontakt med SOS i Köpenhamn (tel. +46-8-670 4000) när du blir sjuk eller det inträffar saker som du inte kan hantera själv. Information om SOS hittar du på servicekortet som du kan spara i mobilen eller skriva ut, logga in på Mina Sidor för hämta hem ditt personliga servicekort eller skriv ut det allmänna som finns under Dokument (längst ned på webbsidan).

Utökat reseskydd Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd (Tur & Retur) får du ett mer omfattande skydd än det som ingår i hemförsäkringen. Bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa. Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under resans första 45 dagar. Ett utökat reseskydd kostar 440 kr/år.

Tillfällig utlandsvistelse Om du ska vara borta i mer än 45 dagar för exempelvis studier eller arbete, behöver du teckna en försäkring för tillfällig utlandsvistelse då reseskyddet i din hemförsäkring endast gäller för vistelsens första 45 dagar. Kontakta vår samarbetspartner Länsförsäkringar på 031-7021476. Telefonen är bemannad måndag – torsdag klockan 8 -17 och fredag klockan 8-16. Du kan också mejla till kundvardsgruppen@gbg.lansforsakringar.se.

Corona - så gäller din försäkring

Här får du svar på hur dina försäkringar gäller i samband med spridningen av coronaviruset.

Resor och Coronapandemin Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir akut sjuk eller är med om en olycka under resan. Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård och eventuell hemresa om du måste resa hem på annat sätt än planerat. Du kan också få ersättning om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom.

UD avråder inte längre från resor med anledning av pandemin, eftersom pandemisituationen förbättrats över hela världen och många länder lyft sina restriktioner. I en del länder finns dock fortfarande restriktioner som kan påverka en resa såsom krav på munskydd, uppvisande av negativa PCR-tester eller vaccinationsintyg. I vissa länder råder också inreseförbud för utländska resenärer. Generellt sett är det enklare att resa om man i förväg tar reda på vad som gäller på resmålet och följer lokala regler och rekommendationer. Om smittspridningen ökar kan ett land väldigt snabbt besluta om vilka andra länders medborgare det vill släppa in, vilka resenärer som ska testas, karantänsregler, utegångsförbud med mera. Vi ersätter inte merkostnader, reseavbrott med mera om du måste sitta i karantän på grund av risk för smittspridning eller på annat sätt begränsas under din resa.

Frågor och svar

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag har vaccinerats mot Covid-19 och blir akut sjuk utomlands?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om du insjuknar akut i Covid-19 eller andra sjukdomar på resmålet. Hemförsäkringen betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård, medicin och eventuell hemtransport om det är medicinskt motiverat. Du ska ha varit frisk och inte sökt vård för samma eller liknande symptom innan resan.

Du får inte ersättning om din resa begränsas på grund av länders restriktioner, exempelvis krav på karantän eller nekad inresa om du saknar begärda handlingar.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag inte har kunnat vaccinera mig?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller som vanligt om du reser utomlands till ett land som UD inte avråder från att resa till. Blir du akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för vård och eventuell hemtransport om det är medicinskt motiverat.

Hur gör jag för att få ett resekort eller reseintyg?

Resekortet hittar du i vår app. Där har vi samlat tips och råd för dig som ska ut och resa. I appen finns kontaktuppgifter till SOS International och ditt försäkringsnummer. Du hittar dessutom närmaste vårdgivare om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall under utlandsresan.

Kontakta oss om du behöver ett särskilt intyg som visar att försäkringen gäller kostnader för vård om du insjuknar akut i Covid-19.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill ställa in en planerad resa?

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår alltid i vissa hemförsäkringar medan andra behöver kompletteras med det.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Sjukdom ska kunna styrkas med ett läkarintyg eller ett positivt PCR-test som visar en pågående infektion i Covid-19. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av enbart förkylningssymtom, oro för att smittas eller att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta researrangören eller flygbolaget för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan. Du kan också läsa om dina rättigheter hos Konsument Europa.

Jag har varit sjuk i Covid-19 men känner mig frisk nu och vill resa. Hur gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt om du reser utomlands och insjuknar akut eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet.

Men - det finns en risk för att försäkringen inte gäller på grund av ditt hälsotillstånd. Du bör därför göra en medicinsk förhandsbedömning av hur din sjukdom kan påverkas av resan. Försäkringen ersätter inte kostnader för vård om din sjukdom förvärras när du är utomlands. Covid-19 är en ny sjukdom och kunskap saknas fortfarande om sjukdomen kan innebära problem på sikt som exempelvis nedsatt lungfunktion.