Fritidshusförsäkring

Du behöver en särskild försäkring för ditt fritidshus. Vår försäkring för fritidshus ger skydd vid stöld, skadegörelse och vid olyckor som orsakats av exempelvis ett blixtnedslag, brand, läckage eller översvämning. Andra byggnader på tomten som till exempel friggebodar och förråd kan också omfattas av försäkringen. Du har ett skydd om din diskmaskin skulle gå sönder, robotgräsklipparen eller om du råkar förstöra grannens staket när du river ditt uthus. Skulle du hamna i en tvist med grannen hjälper vi dig med kostnaderna för både rättegång och advokat.

I din hemförsäkring finns oftast ett skydd för dina saker som du har på annan plats än försäkringsstället på ditt försäkringsbrev. I vår hemförsäkring ingår sådana saker till ett värde av maximalt 100 000 kr, dock omfattas inte stöldbegärligt lösöre som t ex tv, dator, smycken osv.

Exempel: Du uppskattar att värdet av dina saker i ditt fritidshus uppgår till 200 000 kr, varav stöldbegärliga saker utgör100 000 kr. Du behöver då lägga till en extra försäkring med 100 000 kr för de sakerna.

Egendom

Egendom

Egendom

Om något skulle hända ditt hus eller dina saker. Egendomsskyddet ersätter bland annat skador genom:

  • inbrott/stöld
  • bränder
  • vatten-/läckageskador
  • storm- och blixtskador
  • översvämningsskador
  • skador på hushållsmaskiner och installationer.
Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Sanering av skadedjur

Sanering av skadedjur

Försäkringen gäller för sanering av levande insekter och gnagare. Saneringsåtagandet gäller utan självrisk inom och i direkt anslutning till bostadshuset och för byggnader som är inredda för bostadsändamål. Saneringsåtagandet gäller utan självrisk. Försäkringsgivare och utförare av tjänsten är Anticimex Försäkring AB, ring 0303-625 50 eller anmäl ärende på www.anticimex.se.

Läs mer

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring.