Om vi inte är överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende kan du det omprövat. Kontakta i första hand den handläggare som haft hand om ditt ärende eller vår klagomålsansvarig. Du når oss på telefon 0303-162 80 eller kund@inlands.se. Klagomålsansvarig är Rickard Anneräng, vd.

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig med tvistefråga som inte är av medicinsk karaktär. Allmänna Reklamationsnämnden Telefon 08-508 860 00 www.arn.se

När det gäller medicinska frågor kan Personförsäkringsnämnden lämna yttranden. Personförsäkringsnämnden Telefon 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se

När det gäller rättsskyddsfrågor kan du få ditt ärende prövat i Ombudskostnadsnämnden eller Nämnden för rättsskyddsfrågor. Ombudskostnadsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor Telefon 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se

Prövningen i dessa nämnder är kostnadsfri för dig utom vid prövning i Ombudskostnadsnämnden där en avgift tas ut. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.