Bostadsrätt

Hemförsäkring för dig som bor i bostadsrätt

Du som äger din lägenhet behöver oftast en bostadsrättsförsäkring för att skydda dig själv och dina saker. Du har friheten att få bestämma själv över ditt boende, men samtidigt har du ett delat ansvar med grannar och föreningen. Vissa bostadsrättsföreningar har detta skydd tecknad kollektivt för alla bostadsrättsinnehavare i föreningens egen försäkring. Är inte så fallet, kombinera din hemförsäkring med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt - det ger dig ett mycket bra skydd om något skulle hända.

Detta ingår bland annat i en hemförsäkring

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Om något skulle hända din bostadsrätt eller dina saker. Egendomsskyddet ersätter bland annat skador genom:

 • inbrott/stöld
 • bränder
 • vatten-/läckageskador
 • storm- och blixtskador
 • översvämningsskador
 • skador på hushållsmaskiner och installationer.
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 340 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Reseskydd

Reseskydd

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg

När du äger en bostadsrätt kan du behöva en utökad hemförsäkring. Detta är ett tillägg som hjälper dig vid skador på väggar och tak, vitvaror och annat som du ansvarar för enligt lag och din förenings stadgar. Vissa bostadsrättsföreningar har detta skydd tecknad kollektiv för alla bostadsrättsinnehavare i föreningens egen försäkring.

Allrisk för lösöre

Allrisk för lösöre

Detta är en tilläggsförsäkring som vi alltid erbjuder alla kunder. Allriskförsäkringen, även kallad otursförsäkring eller drulle, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kronor

ID-stöld

ID-stöld

Identitetsstöldförsäkring är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning och assistans om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

Du får tillgång till telefonhjälp och rådgivning 24 timmar om dygnet samt tips om hur du kan förebygga och upptäcka identitetsstöld.

Om du drabbats av en identitetsstöld får du bland annat hjälp med att

 • Kartlägga omfattningen av identitetsbedrägeriet
 • Spärra ditt personnummer
 • Bestrida felaktiga fakturor
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
 • Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning, det vill säga om någon med hjälp av en förfalskad handling har beviljats äganderätt till din fastighet
Överfallsskydd

Överfallsskydd

Om du råkar ut för misshandel.

Läs mer

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.Vilket villkor som gäller för din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev.