Hemförsäkring

Hemmet ska vara en trygg plats. Om olyckan är framme vill du att allt blir som vanligt igen – så fort som möjligt. Hemförsäkringen är grundstommen i din boendeförsäkring och ger dig möjlighet till ersättning vid t.ex. stöld, brand eller när du råkar ut för något under resan. Allriskförsäkringen ger dig hjälp även när du råkar orsaka skadan själv, t.ex. att du slår sönder dina glasögon eller tappar mobiltelefonen i golvet. Grundsjälvrisken i privata försäkringar är 1 000 kr, om inte annat anges på ditt försäkringsbrev.

Bor du i hyreslägenhet eller hyr in dig i en villa är det en hemförsäkring du ska ha. Du som äger och bor i villa bör ha en villahemförsäkring. Bor du i bostadsrätt tittar du här.

För vem gäller försäkringen? Det gäller för dig som försäkringstagare samt de medlemmar av ditt hushåll som bor och är folkbokförda på försäkringsstället. Inneboende som hyr och är bosatt på försäkringsstället men inte delar hushåll med dig, omfattas inte av din hemförsäkring.

Var gäller försäkringen? På det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev. Hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

Detta ingår bland annat i en hemförsäkring

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Om något skulle hända med dina saker. Egendomsskyddet ersätter bland annat:

  • inbrott/stöld
  • bränder
  • vatten-/läckageskador
  • storm- och blixtskador
  • översvämningsskador
  • skador på hushållsmaskiner
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 340 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Reseskydd

Reseskydd

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar

ID-stöld

ID-stöld

Identitetsstöldförsäkring är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning och assistans om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

Du får tillgång till telefonhjälp och rådgivning 24 timmar om dygnet samt tips om hur du kan förebygga och upptäcka identitetsstöld.

Om du drabbats av en identitetsstöld får du bland annat hjälp med att

Kartlägga omfattningen av identitetsbedrägeriet

Spärra ditt personnummer

Bestrida felaktiga fakturor

Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar

Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning, det vill säga om någon med hjälp av en förfalskad handling har beviljats äganderätt till din fastighet

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring

Detta är en tilläggsförsäkring som vi alltid erbjuder alla kunder. Allriskförsäkringen, även kallad otursförsäkring eller drulle, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kronor.

Överfallsskydd

Överfallsskydd

Om du råkar ut för misshandel.

Läs mer

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar. Vilket villkor som gäller för din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev.