Småföretagarförsäkring

En företagsförsäkring är en trygghet när något oförutsett drabbar företaget. Om dina arbetsredskap går sönder, du blir skadeståndsskyldig eller om du förlorar intäkter på grund av ett avbrott. Inlands Småföretagarförsäkring passar dig som:

  • driver mindre företag med säte i Kungälv, Ale, Lilla Edet eller Stenungsund
  • har max 5 anställda
  • vill ha en lokal, trygg och smidig försäkring

Kontakta oss för prisuppgift - slå en signal på 0303-162 80 , mejla eller kontakta oss i chatten. Du är naturligtvis varmt välkommen att besöka oss på kontoret på Torggatan 2 (vid Nytorget) i Kungälv.

Småföretagarförsäkringen innehåller bland annat

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Avbrott

Avbrott

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, stöld eller vattenskada, så kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör.

Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i nästan alla våra företagsförsäkringar och har som syfte att skydda dig som företagare mot kostnader som kan uppstå vid tvistemål eller skattemål.

Då kostnader för ombud och rättegång oftast tenderar att bli höga kan utgifterna bli betydande ifall bolaget inte har någon rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen gäller när bolaget står inför en rättslig tvist som kan komma att prövas av domstol.

Genom försäkringen kan du själv bestämma vilket juridiskt ombud som ska representera ditt bolag och försäkringen ersätter de kostnader som uppstår för ombudets arvode. Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens eller statens rättegångskostnader kan även dessa ersättas genom rättsskyddsförsäkringen.

Allrisk

Allrisk

Försäkringen ger ett utökat skydd för företagets egendom och saker om någonting skadas eller förloras.

Läs mer

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring.