Lantbruksförsäkringar

Välj rätt försäkring för din gård beroende på verksamhet. Lantbruksförsäkring är till för dig som äger en gård och har lantbruksdrift som omsätter över ett prisbasbelopp. Gårdsförsäkring är alternativet om du har en mycket liten drift på en fastighet med typiska gårdsbyggnader. Kontakta oss för prisuppgift - slå en signal på 0303-162 80, mejla eller besök oss på kontoret på Torggatan 2 (vid Nytorget) i Kungälv.